Warsztaty dla dzieci „Mały ratownik”

Doskonała forma połączenia edukacji i zabawy. Podczas warsztatów dzieci uczą się numerów alarmowych oraz podstawowych zachowań w chwili zagrożenia życia lub zdrowia u kolegów, opiekunów lub rodziców.

Zajęcia zawsze prowadzone są w formie zabawy, a stopień ich trudności dostosowujemy do wieku dzieci. Warsztaty prowadzimy w przedszkolach i szkołach. Bardzo dobra forma zajęć dla dzieci przygotowujących się do egzaminu na kartę rowerową.

TOP